You are currently viewing ESRC:n terveysturvallisuusohjeet 2.11.2021 alkaen

ESRC:n terveysturvallisuusohjeet 2.11.2021 alkaen

  • Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien suositellaan käyttävän kasvomaskia, jos sille ei ole terveydellistä estettä. Kasvomaskin käyttöä ei suositella liikuntasuoritusten aikana.
  • Harjoitukseen tultaessa, sieltä poistuttaessa sekä juomatauoilla pyritään vähintään 2 metrin turvaväleihin.
  • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on saatavilla harjoituksen aikana.
  • Lisätietoja: info@esrc.fi

ESRC Health safety instructions beginning 2nd November 2021

  • Wearing a face mask is recommended for instructors and participants if there is no health impediment to the use of the mask. The use is recommended at other times except during sports performances.
  • When entering, leaving and during drinking breaks, aim for safety intervals of at least 2 meters.
  • Participation is not allowed if there are any symptoms suggestive of illness. Special attention must be paid to hand hygiene. Wash your hands thoroughly before and after exercise. Hand disinfectant is available during exercise.
  • Further information: info@esrc.fi