You are currently viewing ESRC:n terveysturvallisuusohjeet 29.4.2021-19.8.2021

ESRC:n terveysturvallisuusohjeet 29.4.2021-19.8.2021

  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Harjoitukseen tultaessa, sieltä poistuttaessa sekä juomatauoilla pyritään vähintään 2 metrin turvaväleihin.
  • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on saatavilla harjoituksen aikana.
  • Lisätietoja: info@esrc.fi

ESRC Health safety instructions from 29th April to 19th August 2021

  • Instructors and participants over the age of 12 wear a face mask if there is no health impediment to the use of the mask. The use is required at other times except during sports performances.
  • When entering, leaving and during drinking breaks, aim for safety intervals of at least 2 meters.
  • Participation is not allowed if there are any symptoms suggestive of illness. Special attention must be paid to hand hygiene. Wash your hands thoroughly before and after exercise. Hand disinfectant is available during exercise.
  • Further information: info@esrc.fi