Junnumestis 2005P11 T Ek… J Leino
74 KbP13 Siit…Jaakkola
104 KbP15 N Ka…jalainen
85 KbP17 M Si… P Siren
90 KbP19 P Si… M Siren
98 KbT13 Soin…n Baston
92 KbT15 Rehu…silainen
87 KbT17 Saar…silainen
91 KbT19 Paan…ja Saari
91 KbTomi
88 Kb