Squashliiton puheenjohtajan ja hallituksen valinta lähestyy

ssqllogoOlemme Espoo Squash Rackets Clubissa useasti pohtineet vuosien varrella liiton puheenjohtajan ja hallituksen kokoonpanon muodostumista keväisin nimitysten tullessa ajankohtaisiksi. Liitolla on ollut hyviä hallituksen puheenjohtajia ja jäseniä historiansa aikana ja jokainen heistä on ansainnut kentän luottamuksen ja arvostuksen toimistaan. Nyt keväällä puheenjohtajuuden tullessa katkolle Leo Hatjasalon astuessa kolmen täyden kauden jälkeen syrjään, on herännyt hyvää ja rakentavaa keskustelua siitä, millainen jatkaja Leolle olisi syytä valita ja millaisella menettelyllä saamme hyvän ja Squashliiton arvoisen valinnan tehtyä. Samoin olisi hyvä nostaa keskusteluun se, miten roolitetaan hallitus niin, että lajia voidaan edistää valjastamalla hyvää osaamista luotsaamaan liittoa.

Monessa keskustelussa on nostettu esiin haasteet, joiden edessä suomalainen squash tällä hetkellä on. Vaikka toiminta on aavistuksen nostanut päätään, ovat aktiivisten harrastajien määrät vielä kovin vaatimattomia. Junioritoiminnan leveydessä on paljon toivomisen varaa, samoin kuin kovatasoiseen, kansainväliseen huippuun tähtäävään harjoitteluun sitoutuneiden yksilöiden määrässä. Median huomion ja sponsorituen saaminen ovat jatkuva huolenaihe. Valtion mahdollisuudet tukea jatkossa marginaaliin mahdollisesti jäävää lajia ovat rajalliset. On tiedostettava, että toiminta koko yhteisössä on pääosin vapaaehtoisuuden varassa, eikä pienellä lajilla ole varaa menettää jäsenistönsä innokkuutta ja energiaa. Ne olisi valjastettava viemään lajia eteenpäin.

Näiden haasteiden edessä uskomme, että valittavalta puheenjohtajalta ja hallituksen jäseniltä vaaditaan paljon niin kyvykkyyksien kuin aloitteellisuudenkin suhteen. Liiton johtamista ja toimintamalleja on mietittävä sisältä käsin ja kyettävä omalla esimerkillä tarttumaan seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön tavalla, joka aktivoi pelaajien saamiseen lajin pariin. Mielestämme puheenjohtajalla on oltava näkemys ja asiantuntemus valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseen ja kyvykkyys saada vapaaehtoispohjalla toimivat innostumaan ottamaan haaste vastaan lajin profiilin nostamiseksi niin median kuin tavallisten harrastajien parissakin. Puheenjohtajan rooliin kuuluu myös toimia toiminnanjohtajan esimiehenä ja hänen on kyettävä operoimaan liiton toimiston kanssa rakentavalla, mutta samalla jäsenistön vaatimukset tasapuolisesti huomioivalla tavalla. Lajin näkyvyys ja positiivinen innostaminen on koko hallituksen huoli ja tästä näkökulmasta on mietittävä roolitusta kokonaisuutena.

Valintamenettelyn suhteen toivomme, että liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ehdokasasettelujen osalta toimittaisiin mahdollisimman avoimesti. Mielestämme liitolle on eduksi, jos ehdokkaita on useita ja valinta voidaan tehdä niin, että roolitusta ja kokonaisuutta voidaan miettiä haasteiden ja tavoitteiden kautta. Tätä on hyvä edeltää se, että liiton jäsenseurat tietävät hyvissä ajoin ennen valintaa keitä ovat valitsemassa ja millaisella ohjelmalla ehdokkaat haluavat tulla valituiksi mihinkin rooliin. Usein valintojen valmisteluun, ehdokasasetteluihin ja debatointiin ei ole ollut mahdollisuutta, mutta jos sellainen syntyy, on siihen mielestämme tartuttava. Toivomme avoimen ja rakentavan keskustelun syntymistä, jotta saisimme kentän laajasti tekemään yhdessä töitä rakastamamme lajin eteen.

ESRC ry:n hallituksen puolesta,
Tapio Koivu, puheenjohtaja

    Kommentoi artikkelia »»

    Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja